orgeldag

Orgeldag Noord-Nederland 2018: alles ging weer voor de (orgel)wind

De Orgeldag Noord-Nederland op zaterdag 12 mei jl. was weer een groot succes! Er waren veel orgelliefhebbers naar de provincie Groningen – de Orgeltuin van Europa –  gekomen en naar een aantal Friese en Drentse instrumenten. Op deze dag waaide de wind niet alleen voor en door de orgels, maar op deze Nationale molendag ook voor de molens. En fietsers hadden op deze Nationale fietsdag diezelfde wind mee, of juist tegen.

Onderweg kon een ieder genieten van het fraaie landschap, met van verre reeds zichtbaar de locaties waar men op dat moment naar toe wilde: een wenkende molen of statige kerktoren. De bermen op deze zonnige dag waren opgesmukt met bloeiende boterbloemen en dito Fluitekruid. Prestantkruid en Tongwerkkruid waren echter in geen velden of wegen te bekennen …

Begon ooit deze jaarlijkse Orgeldagtraditie, georganiseerd door de 51-jarige Stichting Hinsorgel Leens, met slechts vijf orgels, langzamerhand groeide dit ‘orgelfeest der ontdekking’ uit tot een dag met meer dan honderd instrumenten. Dit jaar waren er welgeteld 102 orgels die de plaatselijke vrijwilligers op ons vriendelijk verzoek toegankelijk maakten. Ook langs deze weg willen wij die gastvrije mensen nogmaals bedanken! 

Er waren in totaal 1161 halve speeluren beschikbaar, waarvan 476 officieel waren ingevuld met 112 aangemelde spelers. Die spelers nemen vaak familie, of andere geïnteresseerden mee, inloop genoeg dus. De orgels werden bespeeld door jong en oud(er) en ‘ieder op zijn eigen wijs’. De een deed alles uit het hoofd met opgevangen klanken uit het religieus-populaire genre, de ander kwam met een tas vol boeken en bouwde een klein programma op. Er werd soms bijkans per rij geregistreerd, een ander ging bedachtzaam te werk en wist vaak al van te voren hoe hij/zij op het onderhavige orgel een fraaie combinatie wilde hebben. Op zo’n dag komt alles aan orgelminnende spelers voorbij, niemand kan zijn handen thuishouden.

Voor wie uitgespeeld was op het uitgekozen rijtje instrumenten en nu bij de uittocht uit het orgelparadijs nog even een grootheid op het koninklijk instrument wilde horen, toog naar Leens, waar de Rotterdamse organist Geert Bierling het afsluitend concert van de Orgeldag verzorgde, die tevens het begin vormde van de serie zomerconcerten op Hinsz’ opus 2. Het werd een fraai programma met werken van Händel en Bach. De Händel-werken waren door Bierling getranscribeerde delen uit Music for the Royal Fireworks  en het Concerto in F, “The Cucko and The Nightingale”. Van Bach klonk een door de concertgever gemaakte versie van het vijfde deel van diens tweede partita voor vioolsolo. Dit bijzondere deel: de Ciacona, is waarschijnlijk in Leens nooit vertolkt. Het toeval wilde dat precies een week later Leo van Doeselaar deze hele partita, inclusief de bijzondere Ciacona ook speelde! Op Bierlings concert werd tevens diens Schnitger Orgelboek ten doop gehouden: zes koraalbewerkingen in barokstijl. De voorzitter van de Stichting Hinszorgel Leens, Jan Dijkstra, mocht het eerste exemplaar in ontvangst nemen. Bierling eindigde zijn concert met op het volle werk uit zijn Orgelboek de bewerking over Allein Gott in der Höh sei Ehr. Welk ander instrument dan een órgel kan bij zo’n titel zulke grote muzikale uitroeptekens laten horen!?

(D.M)


Algemeen

Het is ieder jaar op de tweede zaterdag in mei feest voor vele orgelminnaars. Al vele jaren is deze dag als Orgeldag Noord-Nederland bekend, een dag waarop in Noord Nederland en met name in de provincie Groningen van heel veel kerken de deuren geopend zijn en orgels kunnen worden bespeeld.

 

 

 

cropped-front.jpg

De organisatie van deze dag, die bij de Stichting Hinsz-orgel Leens ligt, is alleen maar mogelijk door de medewerking van vele plaatselijke kerkbestuurders en vrijwilligers. Traditiegetrouw wordt deze dag besloten met een orgelconcert in de Petruskerk van Leens.