nieuws

Orgelconcert met een thema

Het zaterdagavondconcert op 2 juli op het Hinsz-orgel van Leens heeft een thema meegekregen. De internationaal optredende organist Sietze de Vries noemt zijn concert Luther en Calvijn in dialoog. Aan de hand van orgelwerken van Sweelinck, Reincken en Bach wordt dit muzikaal uitgebeeld. Psalmen horen bij Calvijn, terwijl Luther zelf zich aan het kerkliederen maken zette, of oude liederen ‘hervormde’. Met name Noord-Duitse organisten zetten destijds grote koraalfantasieën op over deze Lutherse gezangen. Soms waren dat een soort muzikaal visitekaartje. De Vries speelt zo ’n uitgebreid werk: Johann Adam Reinkens Was kann uns kommen an für Not. Uit de zogeheten Orgelmis van Bach horen we Dies sind die heil’gen zehn Gebot en Aus tiefer Not. Uiteraard gaat De Vries zaterdagavond weer doen waar hij destijds schijnbaar voor in de wieg is gelegd: improviseren. Bij de improvisatie over een bepaald lied heeft hij zelfs het liedboek niet voor zich staan! Op het programma van zijn concert, aanvang 20.00 uur, staat reeds de naam van de muzikale bouwwerken die De Vries in bijzijn van de luisteraars muzikaal zal gaan opzetten: Psalm 119 en Psalm 130. Zonder steigers dus …


Koop of reserveer uw toegangsbewijs in onze webshop.


Zaterdag 2 juli Open Dag Hinsz-orgel Leens voor donateurs en belangstellenden (update: tijden gewijzigd!)

Ten gevolge van corona heeft de Open Dag die voor 1 mei 2021 was gepland geen doorgang kunnen vinden. Daarom nu de herkansing op zaterdag 2 juli 2022. Het orgel zal op deze dag vier keer worden gedemonstreerd. De demonstraties worden voorafgegaan door een korte uitleg over de restauratie.

De presentaties van het orgel vinden plaats om:

11.00 – 12.00 uur

12.00 – 13.00 uur

De toegang is gratis, een gift wordt zeer op prijs gesteld.

Aanmelding voor deze dag is noodzakelijk!
Voor deelname kunt u zich aanmelden door een mail te sturen naar info@hinszorgelleens.nl
U moet ook even aangeven op welk tijdstip u de presentatie wilt bijwonen.


Bach en modern op Hinsz-orgel Leens

Concert gemist? U kunt een deel van het concert (vanaf de werken van Arie J. Keizer) gratis bekijken op onze site. Ga naar terugkijken. U kunt dit deel van het concert bekijken t/m zaterdag a.s.

Op zaterdag 25 juni gaf de organist Gerben Mourik een concert op het tweede instrument dat de orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz (1704-1785) maakte, dat van de Petruskerk te Leens. De opdracht kwam van de borgvrouw van Verhildersum, want de landadel had het in en om de Groninger kerken voor het zeggen. Het instrument dat Hinsz veel bekendheid opleverde, kwam gereed in 1734. Bij de concertgever van zaterdagavond, Gerben Mourik, staan altijd twee elementen centraal: promoten van Nederlandse muziek en de kunst van het improviseren. Mourik, organist in Oudewater, won in 2008 het Internationaal Improvisatieconcours in Haarlem. In Leens speelt Mourik op zijn concert, aanvang 20.00 uur, werken van Buxtehude, Van Noordt en Weckmann. Ook moderner werk is te horen: van Paul Damjakob (*1939) de Sonata da Chiesa en van Arie J. Keijzer (*1932) Psalm 10 en 4. Het laatste op het concert wordt het meest ‘moderne’ van de avond: drie improvisaties op thema’s die Mourik graag vanuit het publiek wil horen.