bespelen


Bespelen van het Hinsz-orgel te Leens

Voor liefhebbers bestaat de mogelijkheid om na afspraak en tegen een vergoeding van € 20,00 per persoon het Hinsz-orgel te bespelen. Deze vergoeding geldt voor de eerste twee uur of minder, daarna is het uurtarief € 7,50.

Voor donateurs geldt een apart tarief: € 15,00 p.p. voor de eerste twee uur of minder, daarna is het uurtarief € 5,00

Naast de mogelijkheid om individueel het Hinsz-orgel te bespelen bieden wij als stichting ook de mogelijkheid om in groepsverband het orgel te bezoeken en te bespelen. Hiervoor hanteren wij het tarief van € 5,00 per persoon met een minimum van € 75,00.

Dispositie

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Stichting Hinszorgel Leens.

Stichting Hinszorgel Leens
Postbus 13
9965 ZB LEENS
Tel. 0595-571677 of b.g.g. 0595-571869


Bespelen van het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer

Als Stichting Hinszorgel Leens bieden wij ook de mogelijkheid om het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer onder dezelfde voorwaarden te bespelen. Voor het maken van een afspraak kunt u dezelfde contactgegevens gebruiken als voor Leens (zie hierboven).


Belangrijk

Belangrijk

Van uw bespeling mogen geluids- of beeldopnamen worden gemaakt. Dit mag echter uitsluitend gebeuren voor privé-doeleinden. Het is ten strengste verboden om zonder onze toestemming deze tevens op sociale media te plaatsen, zoals YouTube!