bespelen


Bespelen van het Hinsz-orgel te Leens

Voor liefhebbers bestaat de mogelijkheid om na afspraak en tegen een vergoeding van € 22,50 per persoon het Hinsz-orgel te bespelen. Deze vergoeding geldt voor de eerste twee uur, daarna is het uurtarief € 10,00.

Als donateurs betaalt u slechts: € 17,50 p.p. voor de eerste twee uur, daarna is het uurtarief € 7,50. Klik op donateur worden voor meer informatie.

Om te reserveren belt u naar: 06-13955540 b.g.g. 06-22822670


Naast de mogelijkheid om individueel het Hinsz-orgel te bespelen bieden wij als stichting ook de mogelijkheid om in groepsverband het orgel te bezoeken en te bespelen. Hiervoor hanteren wij het tarief van € 5,00 per persoon met een minimum van € 75,00.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Stichting Hinszorgel Leens.

Stichting Hinszorgel Leens
Secretariaat: Hoofdstraat 129
9861 AD Grootegast
info@hinszorgelleens.nl


Bespelen van het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer

Als Stichting Hinszorgel Leens bieden wij ook de mogelijkheid om het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer onder dezelfde voorwaarden te bespelen. Voor het maken van een afspraak kunt u dezelfde contactgegevens gebruiken als voor Leens (zie hierboven).


BELANGRIJK
U mag GEEN audio of video opnames maken tijdens uw bezoek aan de Petruskerk.