handige linkjes

Alle psalmen door Sietze de Vries
www.allepsalmen.nl

Stichting Groningen Orgelland
www.groningenorgelland.nl

Het Arp Schnitger-orgel te Uithuizen (Jacobi-kerk)
www.arpschnitgerorgeluithuizen.nl

De voormalig Hervormde Kerk te Oldehove
www.liudgerkerk.nl

Het Schnitger-Hinsz-Freytag-orgel te Noordbroek
www.schnitgerorgel.nl

Informatieve site met gegevens van de belangrijkste orgels in de stad Groningen
www.orgelstad.nl

Website Sietze de Vries (artistiek leider Stichting Hinszorgel Leens – Orgel Educatie Centrum)
www.sietzedevries.nl

Orgeldatabase van de orgels in Nederland met uitgebreide zoekmogelijkheden
www.orgbase.nl

Website van de Borg Verhildersum
www.verhildersum.nl

Website Marnecultuur
www.marnecultuur.nl