bestellen

Alle artikelen zijn verkrijgbaar aan de Petruskerk voor of na de orgelconcerten, of zijn te bestellen door storting van het vereiste bedrag, verhoogd met € 3,00 voor verzendkosten, op het rekeningnummer van de Stichting Hinszorgel Leens, onder vermelding van het gewenste artikel. Alle prijzen zijn inclusief BTW.

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0003 4692 90

Stichting Hinszorgel Leens
Administratie p.a. Hoofdstraat 129
9861 AD  Grootegast

Indien u vanuit het buitenland een bestelling wenst te doen, vragen wij u een e-mail te sturen aan info@hinszorgelleens.nl om zo een goede afhandeling te garanderen.


 

 

Via bijgaande snelkoppeling komt u in onze webshop ( webshop SHL )

Wij zijn bezig om onze service uit te breiden met de mogelijkheid om via iDeal uw aankoop of bestelling af te ronden. Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen om aan alle voorwaarden te voldoen om deze service te kunnen aanbieden. Naast de mogelijkheid om zo on-line CD’s of boeken aan te schaffen gaan wij u ook de mogelijkheid bieden om kaarten te kopen voor de concerten in de Petruskerk.

Algemene_Voorwaarden_SHL2021

Wie via internet iets koopt, heeft veertien dagen om deze koop ongedaan te maken. Dit herroepingsrecht geldt ongeacht reden, hoewel er wel enkele uitzonderingen zijn op basis van het soort product. In artikel 20 van de Algemene Voorwaarden kunt u lezen om welke producten het gaat.Wilt u gebruikmaken van uw herroepingsrecht, dan wordt u verzocht gebruik te maken van dit Formulier Herroepen Overeenkomst – SHL2021.