cd’s & boeken

Alle artikelen zijn verkrijgbaar aan de Petruskerk voor of na de orgelconcerten, of zijn te bestellen door storting van het vereiste bedrag, verhoogd met € 3,00 voor verzendkosten, op het rekeningnummer van de Stichting Hinsz-orgel Leens, onder vermelding van het gewenste artikel.

Rekeningnummer: NL 88 INGB 0003 4692 90

Stichting Hinsz-orgel Leens
Postbus 13
9965 ZB LEENS

Indien u vanuit het buitenland een bestelling wenst te doen, vragen wij u een e-mail te sturen aan info@hinszorgelleens.nl om zo een goede afhandeling te garanderen.