bespelen (2020/21)


Bespelen van de orgels in de Petruskerk te Leens

U zult begrijpen dat in dit jaar het Hinsz-orgel niet kan worden bespeeld. Wij maken u erop attent dat naast het Hinsz-orgel er nog twee orgels in de kerk staan.

Voor liefhebbers bestaat de mogelijkheid om na afspraak en tegen een vergoeding van € 20,00 per persoon deze orgels te bespelen. Deze vergoeding geldt voor de eerste twee uur of minder, daarna is het uurtarief € 7,50.

Voor donateurs geldt een apart tarief: € 15,00 p.p. voor de eerste twee uur of minder, daarna is het uurtarief € 5,00

Naast de mogelijkheid om individueel de orgels te bespelen bieden wij als stichting ook de mogelijkheid om in groepsverband het orgel te bezoeken en te bespelen. Hiervoor hanteren wij het tarief van € 5,00 per persoon met een minimum van € 75,00.

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de Stichting Hinszorgel Leens.

Stichting Hinszorgel Leens
Administratie p.a. Hoofdstraat 129
9861 AD  Grootegast

Tel. 06-13955540 – b.g.g. 06-22822670

 


Bespelen van het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer

Als Stichting Hinszorgel Leens bieden wij ook de mogelijkheid om het Arp Schnitger-orgel te Mensingeweer onder dezelfde voorwaarden te bespelen. Voor het maken van een afspraak kunt u dezelfde contactgegevens gebruiken als voor Leens (zie hierboven).


Belangrijk

Belangrijk

Van uw bespeling mogen geluids- of beeldopnamen worden gemaakt. Dit mag echter uitsluitend gebeuren voor privé-doeleinden. Het is ten strengste verboden om zonder onze toestemming deze tevens op sociale media te plaatsen, zoals YouTube!