nieuws

2018 – Orgeldag Noord Nederland.

U kunt zich nog aanmelden via mail tot 28 april a.s. Kijk op de pagina Orgeldag voor het rooster zodat u kunt zien welke orgels en tijden nog beschikbaar zijn.

 

 

 

 


Een dankbare terugblik op vijftig jaar orgelconcerten op het Hinsz-orgel van Leens.

Het feestseizoen is alweer voorbij!. Hoe mooier iets gaat, des te sneller vervliegt de tijd. Wij als Stichting Hinszorgel Leens kunnen – ongetwijfeld met vele orgelliefhebbers – alleen nog nagenieten.

Het feestjaar, met een nieuw logo, begon niet met de vertrouwde Orgeldag Noord-Nederland, maar eigenlijk al op 25 maart in de Petruskerk, met de opening van de expositie Wereldlijke macht, Kerkelijke pracht- verborgen rijkdom in Groningerland. Deze tentoonstelling in de museumboerderij bij de borg Verhildersum werd samen met Langdoed Verhildersum georganiseerd. Commissaris van de koning René Paas kreeg op deze middag het woord, maar Anna Habina Lewe, eertijds collatrix van de Petruskerk nam al aan het begin volkomen onverwacht het woord. Zij vond het maar niks, dat moderne gedoe om het orgel dat zij in 1733 had ‘gesticht’! Met sussende woorden en orgelspel keerde zij met haar gevolg naar het verleden terug. We hadden haar even de groeten moeten meegeven aan Albertus Anthoni Hinsz … Tevens werd bij de opening in de kerk het door dr. Jaap Brouwer geschreven boek over de ‘Groninger organistenmaker’ Johan van Meurs gepresenteerd en toegelicht door de auteur zelf. De expositie stond in het teken van de relatie borg-kerk. Ook werd hier met foto’s, dispositieschriften, plakboeken en dergelijke een overzicht gegeven van leven en werk van Van Meurs; hij was jarenlang organist van de Groninger Der Aa-kerk. De stichting presenteerde op deze tentoonstelling haar eigen verleden;  houtsnijder Tico Top en restauratie-schilder Helmer Hut deden navenant met hun eigen artistieke ambacht.

Het eigenlijke concertseizoen begon met de Orgeldag Noord-Nederland. Werd er vanuit Leens ooit begonnen met het Hinsz-orgel en de instrumenten in de andere Leenster kerken, in 1980 waren er ca. zeven instrumenten in Leens en omgeving. Dit jaar stonden er op het nog steeds uitdijende ‘speelveld’ 102 orgels. En in de Petruskerk kwam in het voorjaar zelfs nog een kabinetorgel (1773), maker onbekend, in bruikleen gekregen van een familie uit Nunspeet. Het was Sietze de Vries die de Orgeldag afsloot en het concertseizoen opende, met vanwege het feestjaar een afsluitend hapje en drankje. De week erna gaf Kees Steketee een fraai concert met een heus deel (orgel)cabaret. Willem van Twillert ‘lifte’ aangenaam mee in dit bijzondere jaar met de presentatie van een cd en dvd van ons Hinsz-orgel. Voor de dvd-opnamen ruiste er zelfs een drone boven de Petruskerk. De vergulde haan op het eind van het kerkdak is daar toen zó van geschrokken dat hij pas na twee dagen zijn draai weer had gevonden …

Een van de hoogtepunten in de serie was het concert met het Luthers Bach-ensemble  onder leiding van Tymen Jan Bronda die zelf ook enkele orgelwerken speelde. Een ander bijzonder concert – wij noemen dat op de vergaderingen, steeds bij een ander bestuurslid thuis, een concert plus – was het uur met Sander van den Houten (orgel) en Ab Weegenaar (fagot). Zelfs de sinds 1733 ‘meespelende’ engelfiguur met fagot links aan het orgel leek zich even – zij het wat houterig – aan te sluiten bij het klaterende applaus na afloop.

De concertavond van 5 augustus  was ook memorabel, want er waren welgeteld negen klavieren in de Petruskerk! Die extra’s waren de kofferharmoniums en een nóg kleiner exemplaar die de gebroeders De Jong hadden meegebracht voor hun boeiend concert. En onze eigen organist Hilda Rodenboog mocht op dat koffertje even aan het verrassende begin de echo’s spelen. De relatie borg-kerk werd bij het concert van Vincent van Laar nog eens benadrukt, want hij speelde op 19 augustus in de namiddag een klavecimbelprogramma in de museumboerderij ondermeer de Capricettes 1-10 van J.W. Lustig (1706-1796) en ’s avonds op het Hinsz-orgel in de kerk ondermeer de overige Capricettes (11-24). Wat ook als hoogtepunt werd ervaren, was het concert van Theo Jellema op 2 september, toen hij zijn concert besloot met de monumentale reeks koraalvariaties over Es ist das Heil uns kommen her van de Hamburger organist Matthias Weckmann (ca.1619-1674). Dan hoor je toch weer echt dat de Noord-Duitse  orgelmuziek van vóór Bach hoogstaand componeerwerk was. Het was ook Hamburg waar in de St. Katharinenkirche in 1605-1606 de eerste grote pedaaltorens bij een orgel verrezen: het Hamburger prospect, door Hinsz nagevolgd in Leens en elders.

Aan alle feestgeschal komt een eind en dat was op 9 september. Bach ist Anfang und Ende aller Musik schreef Max Reger. Al begon Sietze de Vries op de Orgeldag met Haydn op onze nieuw aanwinst in het koor, Bach klonk wél op het slotconcert van ons feestjaar. Jochem Schuurman speelde Bachs Dritter Teil…, of te wel de Grote Orgelmis, met medewerking van het vocaal ensemble Vocalibre. Met een vijfstemmig Es-akkoord in octaafligging op het volle werk van het orgel werd de orgelmis, de avond en daarmee dus tevens het vijftigste jaar aan orgelconcerten afgesloten. Een feestjaar met uitstekende musici die voortreffelijke concerten hebben gegeven, waarvan wij hier slechts een paar hebben gememoreerd.

Het laatst geplande was een interkerkelijke vesper (Protestantse gemeente Leens-Mensingeweer en de Geref. kerk vrijgemaakt) op de zondag na het laatste concert. Voorganger was ds. Pronk en de beide organisten van de Petruskerk, Hilda Rodenboog-Kuipers en Dirk Molenaar. Groot was de verrassing voor hen – blijkbaar verder voor niemand – dat zij na afloop door Jan Oostindien, ouderling-kerkrentmeester (en tevens penningmeester van onze stichting vanaf het eerste uur) het draaginsigne resp. in goud en goud met briljant kregen opgespeld van de Vereniging voor Kerkelijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland. Aanleiding was dat beiden na eerdere organistschappen in maart jl.  25 jaar organist waren van de Petruskerk. Ze maken tevens deel uit van het stichtingsbestuur. Na afloop werd bij de hapjes natuurlijk ook ‘Hinsz-wijn’ geschonken.  In het feestjaar werd namelijk deze exclusieve wijnsoort verkocht; de netto opbrengst was voor de instandhouding van het orgel. De wijn bevalt heel goed, hoorden wij. Er is nog voorraad … Om in stijl te blijven, hadden wij eigenlijk beter Hinsz-bier kunnen verkopen, per krat. Sluit mooi aan: 24 pijpjes voor 1843 pijpen. En dat tikt lekker aan.

Als stichting kijken wij dus met grote tevredenheid terug op een jaar met mooie (kerk)muziek, gebracht door uitmuntende musici, wier muzikale verrichtingen werden gewaardeerd door een groot aantal concertbezoekers. Dit jaar waren het er 375 meer dan vorig jaar! Ook de tentoonstelling was een succes.

Wij gaan door met ons Hinsz-orgel, zij het dat het de komende twee jaar iets anders zal gaan, vanwege gepland groot onderhoud. Met het organiseren van de serie voor volgend jaar zijn wij alweer druk doende. Eén tipje: concert voor orgel en contrabas!

Wat wij nog vóór 1 januari 2018 moeten doen, is het rondje cijfers en letters bij ons klaroenblazende engeltje weghalen …

Namens de Stichting Hinszorgel Leens
Dirk Molenaar