nieuws

Laatse orgelconcert seizoen 2016 in de Petruskerk te Leens – zaterdag 10 september

Tymen Jan BrondaAanstaande zaterdag is er alweer het laatste concert van de serie zomerconcerten op het Hinsz-orgel van de Petruskerk te Leens. Dat is niet alleen het bijzondere Joskeeraan, maar ook dat er dan feitelijk drie blaasinstrumenten te horen zijn: het Hinsz-orgel (1733), het Mense Ruiter- koororgel (1982) en een blokfluit. De bespelers zijn de organist en dirigent Tymen Jan Bronda en de blokfluitiste Joske van der Hoeven.

 

Het programma vermeldt een werk van Georg Böhm (1661-1733), de partita over het koraal Herr Jesu Christ, dich zu uns wend. Verder is het alleen maar de grote Bach, met ondermeer de triosonates in d, in e en in C.


CD-presentatie bij orgelconcert in de Petruskerk te Leens – zaterdag 3 september

Manuel-Tomadin_imagefullwide

Aanstaande zaterdag wordt bij het wekelijkse concert op het vermaarde Hinsz-orgel van Leens een bijzondere dubbel-cd gepresenteerd. Hierop staan alle werken uit het “Husumer Orgelbuch”, een verzameling orgelwerken uit 1758 van diverse Noord-Duitse organisten die ook componeerden. De werken op deze cd’s zijn opgenomen op het vierklaviers Schnitger-orgel (1721) in de Michaelskerk te Zwolle en het (tweeklaviers) Hinsz-orgel (1733) in de Petruskerk van Leens. De werken zijn vorig jaar ingespeeld door Manuel Tomadin, organist van de Lutherse kerk te Triest (Italië). Deze actieve organist geeft vaak concerten buiten zijn vaderland en hij heeft in de loop der jaren diverse cd’s opgenomen op orgels in verschillende landen.

Op het concert zaterdagavond in Leens, aanvang 20.00 uur, laat Tomadin uiteraard ook werk uit het Husumer Orgelbuch horen. Na afloop is de dubbel-cd vanzelfsprekend verkrijgbaar. Met een handtekening van de executant op het cd-boekje, zo men wil …


Orgelconcert in de Petruskerk te Leens – zaterdag 27 augustus

MourikHet concert van aanstaande zaterdag op het Hinsz-orgel in de Petruskerk te Leens wordt gegeven door de organist Gerben Mourik, organist van de Grote- of St. Michaelskerk te Oudewater. Mourik is ook bekend als improvisator.

Zijn programma in Leens behelst werken van ondermeer: Maichelbeck, Scheidt, Bach, Reger en Ahrens. Van de Zuid-Duitse componist Franz Anton Maichelbeck (1702-1750) speelt Mourik op het koororgel de Sonata Quarta. Wat niet vaak op concerten klink,t zijn de variaties die Samuel Scheidt (1587-1654) schreef over het liedje Weh, Windchen, weh. In dit Regerjaar komt ook Max Reger (1873-1916) naar Leens met Mouriks vertolking van een Toccata, Fuga, en Canon, uit opus 129. Mourik begint en eindigt zijn programma met een improvisatie. Het concert begint om 20.00 uur.


Orgelconcert in de Petruskerk te Leens – zaterdag 20 augustus

Meijers-Gerrie-04Aanstaande zaterdag is het voor de organiste en pianiste Gerrie Meijers uit Haarlem de eerste keer dat zij een concert geeft op het Hinsz-orgel in de Petruskerk van Leens. Meijers studeerde orgel en piano in Arnhem en heeft bij verscheidene orgelconcoursen prijzen gewonnen.

In Leens speelt Meijers een programma met werken van Muffat, Böhm, Buttstett, Kittel en Bach. Zij begint met Toccata Quinta van Georg Muffat (1653-1704). Muffat die gestudeerd heeft in Parijs bij de beroemde componist Lully schreef in 1690 Apparatus musico-organistico. Dit is een bundel met twaalf  toccata’s en enkele andere werken. Van Johann Heinrich Buttstett (1666-1727) speelt Meijers een koraalbewerking en van Georg Böhm (1661-1733) het welbekende Vater unser … Van Bach horen wij een Concerto, twee koraalbewerkingen en het Praeludium en Fuga C (BWV 545). Tussen dit preludium en de fuga speelt zij het trio in a (BWV 529/2), dat is het middendeel van de vijfde triosonate. De aanvangstijd is 20.00 uur.


Orgelconcert in de Petruskerk te Leens – zaterdag 13 augustus

©PHOTO SJAAK VERBOOM

Aanstaande zaterdag komt de vaste bespeler van Neerlands mooiste en meest beroemde orgel – in de St. Bavo, Haarlem – naar Leens. Dat is Jos van der Kooy. Op zijn programma voor het Hinsz-orgel in de Petruskerk prijken de namen van Sweelinck, Kee, Hindemith en de grote Bach.

Van der Kooy staat ook bekend als groot improvisator maar improviseren doet hij nu in Leens eens niet. Het concert begint met een werk van een anoniem componist dat komt uit het Camphuysen Manuscript (1652) dat toegeschreven wordt aan Dirk Jansz. Sweelinck, zoon van Jan Pietersz. Sweelinck. Van deze beroemde organist van de Oude Kerk van Amsterdam speelt Van der Kooy de Hexachord Fantasie. Van Cor Kee (1900-1997) horen we een bewerking over Psalm 91, gevolgd door de Sonate II (1937) van Paul Hindemith. De grote Bach –  “Er ist Anfang und Ende aller Musik” schreef Max Reger – heeft op het concert, aanvang 20.00 uur, het laatste woord met de wervelende Toccata et Fuga F-dur. 


Concert op het Hinsz-orgel van Leens – zaterdag 6 augustus

Het wekelijks concert in de zomerserie orgelconcerten op het alom bekende Hinsz-orgel (1733) in de Petruskerk van Leens wordt zaterdag verzorgd door de Hamburger organist Wolfgang Zerer. Hij brengt een programma waarin een grote plaats wordt ingeruimd voor koraalbewerkingen uit het door Bach zelf zo genoemde “Orgel- Büchlein” (1713-1716).

Wolfgang Zerer

Bachs opzet was om er 164 koraalbewerkingen in neer te schrijven, maar uiteindelijk werden het er nog geen 50. Wolfgang Zerer zal er zaterdag twaalf spelen. Het concert wordt begonnen met het Praeludium in g-moll van Bachs grote voorbeeld Dieterich Buxtehude. Van Georg Muffat horen we de Toccata nona . Zerer speelt ook een negentiende-eeuws werk: de Sonate d-moll van onze Nederlander Jan Albert van Eyken.

Hij besluit zijn concert, aanvang 20.00 uur, met Bachs Praeludium und Fuge g-moll. Dit stuk werd door Bach gecomponeerd in ongeveer dezelfde tijd als dat het Orgelbüchlein tot stand kwam

 

 


Bach in Leens

Aanstaande. zaterdag, 30 juli, speelt de Hamburger organist  Andreas Fischer op  het Hinsz-orgel van de Petruskerk in Leens een programma met louter orgelwerken van Bach.

Hamburg ; St. Katharinen Kirche , Kirchenmusikdirektor Andreas Fischer , Orgel , Organist

Het bijzondere is dat de te spelen werken alle onder dezelfde noemer vallen: Dritter Theil der Clavier Übung (1739). Deze werken verschenen destijds in druk wat voor de orgelwerken van Bach, of wie dan ook, uitzonderlijk was (vanwege de hoge kosten). Fischer speelt niet alle delen uit dit meesterwerk van Bach, anders zou het concert meer dan anderhalf uur duren. Sinds de ingebruikname in 2013 van ‘zijn orgel’ in de Sankt Katharinenkirche te Hamburg – hij was zelf de initiatiefnemer tot de reconstructie – heeft Fischer in zijn jaarlijkse serie orgelconcerten aldaar steeds een paar concerten gegeven met Bachs orgelwerk. Zondag 17 juli jl. had hij met een afsluitend concert alle werken ten gehore gebracht. Het Dritter Theil werd door Bach omrankt met het Praeludium en de Fuga Es-dur. Het concert begint om 20.00 uur.

 


Duizendste orgelconcert in Leens!                                                                 images

_DSC8321

Zaterdagavond 23 juli zal het duizendste orgelconcert op het beroemde Hinsz-orgel in de Petruskerk van Leens worden gehouden. Na voltooiing van de restauratie werd het eerste concert ter gelegenheid van de ingebruikneming op 26 april 1968 gegeven door Lambert Erné. Sindsdien is ieder jaar een concertserie georganiseerd waarin diverse gerenommeerde binnenlandse en buitenlandse organisten hebben geconcerteerd. Vanaf 1968 is de concertserie 2016 de 49e op rij. In 2017 zal in Leens dus de vijftigste orgelserie worden gehouden met tal van extra activiteiten.

Niettemin wil het bestuur van de Stichting Leens ook aandacht schenken aan het duizendste concert op 23 juli, dat zal worden verzorgd door Winfried Dahlke, artistiek leider van het Organeum te Weener.

DahlkeOp het programma van het duizendste concert prijken twee bijzondere klavierwerken. Het gaat hierbij om programmatische muziek van de voorganger van J.S. Bach: de cantor van de Thomaskirche te Leipzig, Johann Kuhnau. Programmatische muziek houdt in dat de muziek uitbeeldt wat anders in woorden gezegd zou worden. Zo wordt zaterdag in Leens uit Kuhnau’s “Musicalische Vorstellung einiger biblischer Historiën” de strijd tussen David en Goliath uitgebeeld. Een ander programmatisch werk van Kuhnau, onbekend bij het orgelpubliek, speelt Dahlke eveneens: “Suonata Sesta “ over Jacobs dood en begrafenis. Andere componisten die zaterdag aan bod komen zijn Bach, Johann Ludwig Krebs en Johann Caspar Ferdinand Fischer. Het concert, aanvang 20.00 uur, wordt besloten met Vincent Lübecks Preludium g-moll.

 


Orgelconcert in Petruskerk Leens – zaterdag 16 juli 2016

Zaterdag aanstaande wordt het wekelijkse zomerconcert op het Hinsz-orgel in de Petruskerk te Leens verzorgd door de Groninger organist Jan Harryvan. Sinds twee jaar is Harryvan organist van het Hinsz-orgel in de Dorpskerk te Haren.

_DSC6981

Petruskerk

Jan HarryvanOp zijn programma voor Leens staan werken van Bach, Händel, Lübeck, Purcell, Langlais en Wesley. Van Georg Friedrich Händel speelt Harryvan het Orgelkonzert, opus 4 nr. 2. Händel schreef in Londen dit soort orgelconcerten voor (klein)orgel en orkest als ‘pauzenummer’ voor zijn grote oratoria. Hij was dan zelf de uitvoerend organist. Wat Harryvan zaterdagavond speelt, is een bewerking van Karl Matthaei, wat inhoudt dat de orkestpartij dus ook op het orgel klinkt. Vervolgens speelt Harryvan van Vincent Lübeck de koraalfantasie Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ. Lübeck was van 1702 tot zijn dood in 1740 organist van het destijds grootste orgel van Europa, het Schnitger-orgel in de St. Nicolaï te Hamburg. Harryvan eindigt met negentiende- en twintigste eeuwse werken op het uitgesproken barokke Leenster instrument : Esquisse Romano van Jean Langlais (1907-1991) en Choral Song van de negentiende- eeuwse Samuel Sebastian Wesley. Het concert begint om 20.00 uur.


Orgelconcert in Petruskerk Leens – zaterdag 9 juli 2016

WiersingaHet is de organist Erwin Wiersinga die zaterdag aanstaande het wekelijkse concert op het Hinsz-orgel van de Petruskerk te Leens verzorgt. Wiersinga is organist van het Hinsz-orgel in zijn woonplaats Roden. In 2014 werd hij, samen met Leo van Doeselaar, benoemd tot titulair organist van het orgel in de Martinikerk te Groningen.

In Leens speelt Wiersinga een progamma met werken uit de zeventiende- en achttiende eeuw. Hij begint met een werk van de beroemde musicus en muziektheoreticus Michael Praetorius (1571-1621) en wel enkele delen uit diens danssuite Terpsichore. Van de Hamburger organist Matthias Weckmann (1616-1674) horen we een Magnificat en een Canzona. Van Georg Böhm, door wie Johann Sebastian Bach muzikaal is beïnvloed, klinkt het Preludium, Fuga en Postludium. Na een Preludium van de Bachleerling Johann Christian Kittel besluit Wiersinga zijn concert, aanvang 20.00 uur, met een koraalbewerking en de welbekende, sprankelende Toccata F-dur van de grote Bach.


Orgeldemo woensdag 6 juli 2016 – 19:30

_DSC8321Komende woensdag wordt in de Petruskerk een demonstratie verzorgt rondom het befaamde Hinsz-orgel, vanaf 19:30 bent u van harte welkom. Tijdens deze avond wordt u verteld hoe het orgel is ontstaan en hoe het werkt. Met een klankdemonstratie hoort u de brede klankmogelijkheden die het orgel biedt. U gaat mee naar het orgel waar u nader wordt uitgelegd hoe de opbouw van de klank werkt en we gaan ook de binnenkant van het orgel bekijken. Er is ook gelegenheid om zelf de toetsen te beroeren. De toegang is gratis.

 

Misschien kunt u niet komende woensdag, geen probleem er staan nog meer demonstraties gepland deze zomer.

13 Juli Eenrum
20 Juli Leens
27 Juli Eenrum
03 Augustus Leens
10 Augustus Eenrum
12 Augustus Mensingeweer

Alle demonstraties beginnen om 19:30. In Eenrum kunt u de toren beklimmen als u om 19:00 uur aanwezig bent.


Orgelconcert in Petruskerk Leens – zaterdag 2 juli 2016

LeonBerbenHet wekelijkse concert op het fameuze Hinsz-orgel (1733) in de Petruskerk van Leens wordt aanstaande zaterdag verzorgd door de in Heerlen geboren, maar in Keulen wonende Léon Berben. Van 2000-2006 was deze organist/klavecinist lid van het zeer bekende Musica Antiqua Köln. Na opheffing van dit ensemble richtte Berben zich op een internationale solocarrière. In de loop der jaren nam hij diverse cd’s op, met als laatste een cd-box met alle klavierwerken van Jan Pietersz. Sweelinck.

Zaterdagavond, aanvang 20.00 uur, krijgen we van Berben orgelwerken uit de zestiende eeuw te horen. Hierbij zijn ook twee stukken van de in zijn tijd zeer bekende Johann Jacob Froberger. Van de Hamburger virtuoze organist Matthias Weckmann koos Berben de zes variaties over Es ist das Heil uns kommen her. Als slotstuk klinkt het fraaie en welbekende Praeludium in e van de jong gestorven Nicolaus Bruhns.


Orgelconcert in Petruskerk Leens – zaterdag 25 juni 2016

EJvdHelDe komende zaterdag geeft de organist Erik-Jan van der Hel, organist te Ermelo, een concert op het Hinsz-orgel (1733) in de Petruskerk te Leens. Van der Hel heeft op diverse orgelconcoursen een prijs gewonnen. Bovendien houdt hij zich met componeren in barokstijl bezig.

In Leens begint Van der Hel het concert, aanvang 20.00 uur, met een aantrekkelijk Concerto van Johann Sebastian Bachs neef Johann Godfried Walther, gevolgd door de partita O Gott du frommer Gott van Bach. Op het koororgel horen we een sonate van de minder bekende Franz Xaver Schnizer (1740-1785). Van der Hel besluit zijn concert met twee werken van eigen hand: een koraalbewerking over Wachet auf ruft uns die Stimme en een Concerto. Dit laatste is echter een bewerking van het Concerto voor drie klavecimbels en strijkers (BWV 1063) van Bach.


Orgelconcert in Petruskerk Leens – zaterdag 18 juni 2016

EC-interview-Sietze-de-Vries-knipVorig jaar werd de organist Sietze de Vries door de Stichting Hinszorgel Leens benoemd als artistiek leider van de educatieve doelstellingen van de stichting. In deze hoedanigheid leidt hij aanstaande zaterdag een excursie naar de Hinsz-orgels van Midwolda, Uithuizermeeden en Leens. Deze dag wordt afgesloten met het reguliere wekelijkse concert op het orgel van Leens. De Vries is dan uiteraard de uitvoerend organist. Deze talentvolle speler heeft een internationale faam opgebouwd als concertgever en improvisator. Op zijn concert, aanvang 20.00 uur, staan werken van Bach, met o.a. de eerste triosonate, en van Anthon van der Horst (1899-1965). Van deze orgelpedagoog en componist koos De Vries de partita over Psalm 8, een modern werk dat op het barokke Hinsz-orgel verrassend zal klinken. Hij begint en eindigt zijn concert met een improvisatie en De Vries zou De Vries niet zijn als hij hierbij ook niet het idioom van Van der Horst zou betrekken.


Bijzonder concert in Leens – zaterdag 11 juni 2016

Aanstaande zaterdag is er een niet alledaags concert in de zomerserie die de Stichting Hinszorgel Leens sinds jaar en dag op het Hinsz-orgel in de Petruskerk organiseert: orgel en blokfluit.

Duo Beek en v/d VeenHet orgel en de blokfluit zijn beide blaasinstrumenten. Het Duo Beek&Veen laat ze solo als wel in samenspel horen. Timo Veen zal werken spelen van Justin Heinrich Knecht, Samuel Scheidt,en de grote Bach. Het te spelen werk van Knecht heet Kleines Flötenkonzert. Een blokfluit en dwarsfluit worden al eeuwen met vaak gelijknamige registers op orgel nagebootst, zo ook in Leens, en dat maakt het concert van zaterdag met een echte blokfluit extra aantrekkelijk. De blokfluitiste Ester van Veen speelt solo een Allemande uit Bachs tweede vioolpartita. Samen met Beek speelt ze uit Der Fluyten Lust-hof van de blinde zeventiende-eeuwse jonkheer Jacob van Eyck en een sonate van Sammartini. Het samenspel is er niet alleen met de begeleiding op het Mense Ruiter- koororgel (1982), maar ook met het hoofdorgel en ook dat is niet alledaags, want het Hinsz-orgel staat – als bijna elk achttiende-eeuws instrument – een halve toon te hoog. En dat vergt in samenspel met een ander instrument extra werk. Het bijzondere ‘blaasconcert’ begint om 20.00 uur.


Problemen website Hinszorgel leens opgelost (10/06/2016)

onderhoudDe afgelopen weken hebben we problemen gehad met onze website waardoor wij o.a. geen bestanden konden uploaden naar de server en we dus de teksten niet konden verlevendigen met foto’s. Inmiddels zijn de problemen opgelost door het terugzetten van een back-up en het bijwerken van de programma’s die worden gebruikt om onze website te beheren. Het terugzetten van de back-up heeft wel tot gevolg gehad dat de wijzigingen van de afgelopen weken verloren zijn gegaan zodat op de pagina ‘nieuws’ de concertaankondigingen vanaf de orgeldag missen.
Wij vragen uw begrip voor deze situatie en als u iets tegenkomt op onze site dat volgens u niet correct is laat het ons dan weten door een mail te sturen aan: info@hinszorgelleens.nl


Improvisatie masterclass in Leens

Sietze-de-VriesOp zaterdag 10 september organiseert de Stichting Hinszorgel Leens een masterclass rond het onderwerp improviseren. De artistiek leider van de stichting, Sietze de Vries, zal u meenemen in de wondere wereld van het muziekmaken zonder noten. De dag is toegankelijk voor zowel amateurs als professionele organisten en zal improvisatie in de brede zin des woords aan bod laten komen, bijvoorbeeld:

* Hoe improviseer ik zettingen / voorspelen in de eredienst?
* Hoe maak ik optimaal gebruik van het orgel als ik improviseer?
* Hoe maak ik grotere vormen zoals fuga’s of een sonatevorm?

Er worden geen specifieke eisen gesteld, maar uiteraard dient u wel de nodige ervaring met improviseren te hebben. De dag begint om 10.30 uur en er wordt u een lunch aangeboden op de borg Verhildersum.

Kosten voor deze dag zijn €35.- per persoon.
Opgave via info@hinszorgelleens.nl of info@sietzedevries.nl


 

Concertserie 2016 is rond!

_DSC8318Het is ons een genoegen om u te kunnen meedelen dat de concertserie voor 2016 weer is ingevuld. Wij hebben ons best gedaan om een mooie serie op te stellen waarbij we zowel gerenommeerde namen als minder bekende organisten op het programma hebben gezet. De lijst met concertgevers voor het seizoen 2016 kunt u vinden op onze pagina concerten. Wij hopen u tijdens het concertseizoen 2016 eens te mogen begroeten op één van de concerten.

 

 

 


Video-opnames van het Hinsz-orgel – Sietze de Vries
Sietze2Onze artistiek leider Sietze de Vries is inmiddels begonnen met het maken van video’s waarop hij het Hinsz-orgel te Leens bespeelt. In dit kader heeft Sietze de Vries als artistiek leider van de Stichting Hinszorgel Leens het idee geopperd om improvisaties over alle 150 psalmen op te nemen en te publiceren het zogenaamde ‘Psalmen-project‘. Binnen dit project hopen wij elke maand een nieuwe psalm op te nemen en te plaatsen. Daarnaast worden er opnames gemaakt waarbij literatuur wordt vertolkt. U kunt deze video’s bekijken via onze pagina video. De opnames zijn ook te vinden op de website van Sietze de Vries en via zijn YouTube kanaal. Wij wensen u veel kijk- en luisterplezier.