nieuws

Orgelconcert in Leens – zaterdag 27 mei 2017

Het concert dat de organist Peter Westerbrink  zaterdag 27 mei, aanvang 20.00 uur, gaat geven op het Hinsz-orgel (1733) van de Petruskerk te Leens heeft als titel Hamburg in Leens. De orgelmaker Albertus Anthoni Hinsz was geboren en getogen in deze bruisende stad en de werken die Westerbrink speelt, zijn alle van componisten die in Hamburg werkten. Zoals Georg Philipp Telemann, de zeer muzikale veelschrijver en Bachs tweede zoon Carl Philipp Emanuel. Westerbrink, zelf organist van het Schnitger-orgel in de Groninger Der Aa-kerk, speelt van Telemann vrije en koraalgebonden werken op het onlangs in bruikleen gekregen kabinetorgel (ca. 1773). Uit de negentiende eeuw komt Johannes Brahms voorbij, Westerbrink begint ermee: Praeludium und Fuge in a. En hij eindigt met een preludium van Vincent Lübeck. In Hamburg was Lübeck organist van het destijds grootste orgel van Europa en tevens het grootste van orgelmaker Arp Schnitger. Het instrument – 67 registers – ging jammerlijk ten onder bij de grote stadsbrand in 1842.


Excursie langs Groninger Adel, kerken en orgels

Excursie in het kader van de Expositie op de Borg Verhildersum  over de verbinding van de Groninger Adel, de kerken en de orgels. Op woensdag  5 juli 2017 organiseert de Stichting Hinszorgel in samenwerking met de Borg Verhildersum een excursie langs de borgen Menkemaborg en Verhildersum waar de orgels in de borgen worden gedemonstreerd. Daarnaast wordt het  Arp Schnitger orgel in de Jacobikerk van Uithuizen gedemonstreerd en de orgels in de Petruskerk van Leens waaronder het beroemde Hinszorgel.

Sietze de Vries, artistiek leider van de Stichting Hinszorgel Leens zal de excursie leiden.
Voor meer informatie ga naar: excursie.


Concert met cabareteske invloeden in Leens

De cantor-organist, componist van kerkmuziek en columnist Kees Steketee uit Delfzijl geeft zaterdag 20 mei, aanvang 20.00 uur, een bijzonder concert op het Hinsz-orgel in de Petruskerk te Leens. Vanwege het jubileumjaar Vijftig jaar orgelconcerten Leens, gekoppeld aan een tentoonstelling, georganiseerd samen met het bestuur van Landgoed Verhildersum, krijgt de serie dit jaar iets extra’s, zoals dit concert.

Steketee houdt zich naast kerkmuziek ook bezig met de lichte muze, dat ondermeer resulteerde in de cd Bach op het Hogeland en Steketwee. Tevens studeerde hij theologie.

Op zijn concert in Leens speelt Steketee een fraai programma met de titel Een orgelconcert met cabareteske invloeden en verrassende zijpaden. Naast werken van Bach en Walther staat er op zijn programma een improvisatie, maar ook Overweging: ‘De kerk, het orgel, de zanger’ Wordt dit een heuse preek?


Orgeldag Noord-Nederland wederom groot succes.

Zaterdag 13 mei was het weer zover: Orgeldag Noord-Nederland, de dag waarnaar door vele orgelliefhebbers en –bespelers wordt uitgekeken. Er waren dit jaar ruim 100 orgels te bespelen en 124 deelnemers hadden zich aangemeld voor het bespelen van de orgels voor een aantal halve uren per orgel. Uit de vele reacties bleek weer dat het enorm wordt gewaardeerd dat zoveel, en met name historische, orgels worden vrijgegeven voor bespeling. Voor de organisator –  de Stichting Hinszorgel Leens – was deze dag tevens het begin van het vijftigste concertseizoen na de restauratie van het Hinsz-orgel in de Petruskerk van Leens. Het vijftigste concertjaar wordt gevierd met tal van bijzondere concerten. In het openingswoord voorafgaand aan het concert dat door Sietze de Vries werd verzorgd sprak de voorzitter van ‘het geheim van vijftig jaar orgelconcerten Leens’. Het was niet mogelijk om in de hem toegemeten spreektijd alle geheimen te ontrafelen, maar één daarvan was wel dat de penningmeester en nestor, Jan Oostindiën, aan de wieg heeft gestaan van de jarenlange concertserie. Naast dankwoorden hiervoor  werd hem een vergulde reversspeld van het nieuwe logo uitgereikt. Wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne was gevraagd voor de openingshandeling. Met het openen van de luiken van het in bruikleen gegeven kabinetorgel (bouwjaar ca. 1770) werd het jubileumjaar geopend. Sietze de Vries presenteerde op fantastische wijze niet allen het Hinsz-orgel maar ook het koororgel en kabinetorgel. De mogelijkheden van het kabinetorgel werden het meest uitgebreid toegelicht waarna De Vries in de uitvoering van een thema met variaties uit een sonate van Joseph Haydn aantoonde dat het orgel heel goed bruikbaar in de concertserie van Leens. Op het koororgel werd geïmproviseerd over Psalm 95. Dit orgel uit 1983 werd al veel vaker tijdens de concerten bespeeld. Het Hinsz-orgel uitgebreid stem voor stem te presenteren zou teveel tijd in beslag hebben genomen. De Vries liet een aantal, volgens sommigen gedurfde, registercombinaties horen die op het Hinsz-orgel mogelijk zijn. Het concert werd besloten met een schitterende improvisatie over het Lutherlied “Ein Feste Burg ist unser Gott”.  Ook hier bediende de concertgevers van prachtige registercombinaties die niet zomaar voor de hand liggen. Een fantastische opening van het jubileumjaar waarin nog veelbelovende concerten staan geprogrammeerd.


Eerste concert in jubileumjaar Stichting Hinszorgel Leens

Op zaterdag 13 mei aan het eind van de middag wordt een feestelijk concert gegeven op het internationaal vermaarde Hinsz-orgel (1733) in de Petruskerk te Leens. Dit is ter afsluiting van de jaarlijks drukbezochte Orgeldag Noord-Nederland, maar het is tevens de opening van het concertseizoen. Het is daarmee de vijftigste keer dat er een zomerserie door de nu jubilerende stichting wordt georganiseerd.

De organist die zaterdag het openingsconcert geeft, aanvang 17.00 uur, is Sietze de Vries. Het concert heeft als motto 500 jaar Reformatie, 50 jaar orgelconcerten Leens. De Vries is aan het Leenster orgel verbonden als ‘Artistiek leider van het Orgeleducatie Centrum Groningen.’ Tijdens zijn concert demonstreert hij het Hinsz-orgel alsmede het Mense Ruiter koororgel (1982) en tevens het onlangs in bruikleen gekregen kabinet-orgel (ca 1773). De werken die hij laat horen, zijn van J. Haydn en D. Buxtehude. En uiteraard laat De Vries zich horen als excellent improvisator.


Financiële ondersteuning jubileumjaar 50 jaar Orgelconcerten.

Graag willen wij u wijzen op onze nieuwe pagina sponsoren op deze pagina vindt u een overzicht van de  fondsen die hebben bijgedragen om het ons mogelijk te maken de vele activiteiten in dit jubileumjaar te organiseren.


Tentoonstelling – “Wereldlijke macht Kerkelijke pracht”

De besturen van Landgoed Borg Verhildersum Leens en de Stichting Hinszorgel Leens zijn in 2015 een samenwerkingsverband aangegaan, met als doel de historische relatie tussen kerk en borg voor het publiek zichtbaar te maken. Zij trachten dit te verwezenlijken door zowel continu als op projectbasis een aantal evenementen te organiseren, waarbij per evenement samenwerking wordt gezocht met andere organisaties die zich inzetten voor instandhouding van het cultureel erfgoed.

Vanuit deze samenwerking is ter gelegenheid van Vijftig jaar orgelconcerten Leens in de museumboerderij onder de titel “Wereldlijke macht en kerkelijke pracht, verborgen rijkdom” een expositie ingericht, waarin aandacht wordt besteed aan het Groninger muziekleven en de Groningse cultuur van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Ga naar de website van de borg voor meer informatie, volg de snelkoppeling naar de museumboerderij.

 


Nieuwe foto’s van het kabinet-orgel in de Petruskerk

Er zijn een aantal nieuwe foto’s gemaakt van het onlangs geplaatst kabinet-orgel in de Petruskerk te Leens. Ga naar onze foto pagina om de foto’s in hoge resolutie te bekijken.

 

 


2017: de vijftigste concertserie in Leens!

Met enige trots maken wij melding van ons jubileum “vijftig jaar orgelconcerten Leens”. In dit artikel kunt u lezen wat er in de voorgaande jaren door ons is georganiseerd en hoe, met name in de laatste jaren, onze activiteiten zich hebben verbreed.

Jarenlang hebben wij gebruik gemaakt van het bij u bekende logo (zie rechts), het ‘engeltje’ met daarbij de tekst ‘Stichting Hinszorgel Leens’ in oude schrijfstijl.

Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum hebben wij gemeend ons logo een wat eigentijdser tintje te geven. Onze website hebben wij enkele jaren geleden al een facelift gegeven met een duidelijke en strakke uitstraling en nu is dus het beeldmerk van onze stichting aan de beurt.

Het is een ‘engeltje’ gebleven, doch in een modernere stijl met een bijpassend lettertype. Het, vanuit de kerk gezien, linker engeltje op het rugwerk heeft model gestaan voor het nieuwe beeldmerk. U zult dit nieuwe logo tegenkomen op al onze correspondentie en natuurlijk prijkt het nieuwe beeldmerk op onze website bovenin het scherm.

Het nieuwe logo is ontworpen door twee jonge Nederlandse ontwerpers zie hun website www.fixyfoxy.nl voor meer info.


Concertserie 2017

_DSC8318Met gepast trots melden wij u dat de concertserie voor 2017 rond is!
Kijk op onze pagina concerten voor meer details.

 

 

 

 

 


Kabinet-orgel in de Petruskerk

20161210_114503-1

Albert Rodenboog (links) en Roelof Kuik

Roelof Kuik en Albert Rodenboog volgen dagelijks advertenties waarin orgels te koop worden aangeboden. Soms zijn het juweeltjes van orgels die artistiek gewoon cultureel erfgoed zijn en van onschatbare historische waarde. Maar in een markt van afnemende belangstelling voor dit soort instrumenten kunnen deze orgels voor een appel en een ei in handen komen van beunhazen, die er niet voor terugdeinzen zo’n instrument onherstelbaar te verminken.

kabinet-orgel_1Gelukkig zag ook de familie Top uit Nunspeet dit in. Het door hun vader in 1973 aangeschafte historische kabinet-orgel verdient een waardige bestemming. Voorlopig is die bestemming de Petruskerk van Leens. In het weekend van 10, 11 december j.l.  is er een bruikleen overeenkomst getekend en is het orgel door de firma Van der Putten in de Petruskerk in het koor tegen over het andere koororgel geplaatst. Je zou nu kunnen zeggen dat de Petruskerk een hoofdorgel, een Evangelie-orgel en een Epistel-orgel rijk is.

Het orgel is omstreeks 1770 gebouwd en verkeert in uitstekende staat, de dispositie :

Holpijp 8′ B/D
Prestant 8′ D
Gemshoorn 4′ D
Fluyt 4′  B/D
Quint 3′  B/D
Octaaf 2′ B/D
Gemshoorn 1′ B
Carljon 1′ D


CD Manuel Tomadin

Manuel Tomadin heeft op twee prachtige Hinsz-orgels95328_das_husumer_orgelbuch, waaronder het Hinsz-orgel te Leens, een CD opgenomen met als titel: “Das Husumer Orgelbuch von 1758”. Kijk op onze CD-pagina voor meer info en bestel hem nu!