nieuws

Muziek in borg en kerk in Leens

De borg Verhildersum en de Leenster Petruskerk zijn al eeuwen aan elkaar verbonden, omdat de borgbewoners het reilen en zeilen op het kerkelijke erf bestierden. Ze hadden hun eigen gestoelte in de kerk, waar ze ‘s zondags via een eigen ingang naar binnen gingen. Een overzichtelijke tentoonstelling in de museumboerderij, met de titel Wereldlijke macht, kerkelijke pracht gaat hier speciaal over, alsmede over enige belangrijke personen uit het verleden, zoals de organist Johan van Meurs (1903-1986). En er wordt op deze tentoonstelling natuurlijk aandacht besteed aan Vijftig jaar orgelconcerten Leens.

Zaterdag 19 augustus, om 17.00 uur, zal in de tentoonstellingsruimte van de museumboerderij van Verhildersum door Vincent van Laar op klavecimbel een concert worden gegeven en ’s avonds om 20.00 uur verzorgt hij het wekelijks concert op het Hinsz-orgel. Op beide concerten klinken tevens de 24 Capricetten van Jacob Wilhelm Lustig (1706-1796); op de borg de nrs. I-X, in de kerk nrs. XI-XXIV. Verder speelt Van Laar op zijn concerten werk van O. Gibbons, A. Scarlatti,J.H. Knecht en J.S. Bach.

 


Orgeldag Noord-Nederland wederom groot succes.

Zaterdag 13 mei was het weer zover: Orgeldag Noord-Nederland, de dag waarnaar door vele orgelliefhebbers en –bespelers wordt uitgekeken. Er waren dit jaar ruim 100 orgels te bespelen en 124 deelnemers hadden zich aangemeld voor het bespelen van de orgels voor een aantal halve uren per orgel. Uit de vele reacties bleek weer dat het enorm wordt gewaardeerd dat zoveel, en met name historische, orgels worden vrijgegeven voor bespeling. Voor de organisator –  de Stichting Hinszorgel Leens – was deze dag tevens het begin van het vijftigste concertseizoen na de restauratie van het Hinsz-orgel in de Petruskerk van Leens. Het vijftigste concertjaar wordt gevierd met tal van bijzondere concerten. In het openingswoord voorafgaand aan het concert dat door Sietze de Vries werd verzorgd sprak de voorzitter van ‘het geheim van vijftig jaar orgelconcerten Leens’. Het was niet mogelijk om in de hem toegemeten spreektijd alle geheimen te ontrafelen, maar één daarvan was wel dat de penningmeester en nestor, Jan Oostindiën, aan de wieg heeft gestaan van de jarenlange concertserie. Naast dankwoorden hiervoor  werd hem een vergulde reversspeld van het nieuwe logo uitgereikt. Wethouder Herwil van Gelder van de gemeente De Marne was gevraagd voor de openingshandeling. Met het openen van de luiken van het in bruikleen gegeven kabinetorgel (bouwjaar ca. 1770) werd het jubileumjaar geopend. Sietze de Vries presenteerde op fantastische wijze niet allen het Hinsz-orgel maar ook het koororgel en kabinetorgel. De mogelijkheden van het kabinetorgel werden het meest uitgebreid toegelicht waarna De Vries in de uitvoering van een thema met variaties uit een sonate van Joseph Haydn aantoonde dat het orgel heel goed bruikbaar in de concertserie van Leens. Op het koororgel werd geïmproviseerd over Psalm 95. Dit orgel uit 1983 werd al veel vaker tijdens de concerten bespeeld. Het Hinsz-orgel uitgebreid stem voor stem te presenteren zou teveel tijd in beslag hebben genomen. De Vries liet een aantal, volgens sommigen gedurfde, registercombinaties horen die op het Hinsz-orgel mogelijk zijn. Het concert werd besloten met een schitterende improvisatie over het Lutherlied “Ein Feste Burg ist unser Gott”.  Ook hier bediende de concertgevers van prachtige registercombinaties die niet zomaar voor de hand liggen. Een fantastische opening van het jubileumjaar waarin nog veelbelovende concerten staan geprogrammeerd.


Financiële ondersteuning jubileumjaar 50 jaar Orgelconcerten.

Graag willen wij u wijzen op onze nieuwe pagina sponsoren op deze pagina vindt u een overzicht van de  fondsen die hebben bijgedragen om het ons mogelijk te maken de vele activiteiten in dit jubileumjaar te organiseren.


Tentoonstelling – “Wereldlijke macht Kerkelijke pracht”

De besturen van Landgoed Borg Verhildersum Leens en de Stichting Hinszorgel Leens zijn in 2015 een samenwerkingsverband aangegaan, met als doel de historische relatie tussen kerk en borg voor het publiek zichtbaar te maken. Zij trachten dit te verwezenlijken door zowel continu als op projectbasis een aantal evenementen te organiseren, waarbij per evenement samenwerking wordt gezocht met andere organisaties die zich inzetten voor instandhouding van het cultureel erfgoed.

Vanuit deze samenwerking is ter gelegenheid van Vijftig jaar orgelconcerten Leens in de museumboerderij onder de titel “Wereldlijke macht en kerkelijke pracht, verborgen rijkdom” een expositie ingericht, waarin aandacht wordt besteed aan het Groninger muziekleven en de Groningse cultuur van de zeventiende tot en met de twintigste eeuw. Ga naar de website van de borg voor meer informatie, volg de snelkoppeling naar de museumboerderij.

 


2017: de vijftigste concertserie in Leens!

Met enige trots maken wij melding van ons jubileum “vijftig jaar orgelconcerten Leens”. In dit artikel kunt u lezen wat er in de voorgaande jaren door ons is georganiseerd en hoe, met name in de laatste jaren, onze activiteiten zich hebben verbreed.

Jarenlang hebben wij gebruik gemaakt van het bij u bekende logo (zie rechts), het ‘engeltje’ met daarbij de tekst ‘Stichting Hinszorgel Leens’ in oude schrijfstijl.

Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum hebben wij gemeend ons logo een wat eigentijdser tintje te geven. Onze website hebben wij enkele jaren geleden al een facelift gegeven met een duidelijke en strakke uitstraling en nu is dus het beeldmerk van onze stichting aan de beurt.

Het is een ‘engeltje’ gebleven, doch in een modernere stijl met een bijpassend lettertype. Het, vanuit de kerk gezien, linker engeltje op het rugwerk heeft model gestaan voor het nieuwe beeldmerk. U zult dit nieuwe logo tegenkomen op al onze correspondentie en natuurlijk prijkt het nieuwe beeldmerk op onze website bovenin het scherm.

Het nieuwe logo is ontworpen door twee jonge Nederlandse ontwerpers zie hun website www.fixyfoxy.nl voor meer info.