Restauratie

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van de wederwaardigheden rondom de restauratie c.q. het groot onderhoud aan het Hinsz-orgel uit Leens.

 

We zijn al weer beland in 2020 en het Hinsz-orgel te Leens zwijgt al weer enkele maanden. Onderstaande foto toont een lege kas.

Een desolaat gezicht. U zult begrijpen dat het groot onderhoud en de deelrestauratie die worden uitgevoerd een kostbare zaak is. Langs deze weg willen wij u er op attenderen dat u ins financieel kunt ondersteunen. Onderstaande brochure geeft hierover meer informatie. Alvast dank voor uw steun! (download de brochure in pdf)